BERITA TERKINI

Lima Puisi Rai Sri Artini

Puisi-puisi Putri Sania

Madé Padang

Mémé Rai

Terus Berlari

Ngiring

Lima Puisi Ni Luh Sari Suryastini

Balian Kapé

Rembulan Setengah Lilin

Madé Gondrong

Empat Puisi I Nengah Suartha

Mémé Rumi

Menyimak “Patah Tumbuh Tak Berganti”

Désak Madé