BERITA TERKINI

Lima Puisi Ni Luh Sari Suryastini

Balian Kapé

Rembulan Setengah Lilin

Madé Gondrong

Empat Puisi I Nengah Suartha

Mémé Rumi

Menyimak “Patah Tumbuh Tak Berganti”

Désak Madé

Sajak-sajak I Nengah Suartha

5 Puisi Ni Luh Sari Suryastini

Seni Virtual, Candika Jiwa, dan Puitika Atma Kerthi

Bapa Guru

Puisi-puisi Ni Luh Sari Suryastini

Puisi-puisi M. Hidayat