Puisi-puisi Ni Luh Sari Suryastini

  • By Ni Luh Sari Suryastini
  • 15 April 2021
PKYI

Sekar Taman


Bunga miik ngalub manguncar
Ngulangunin warnane sami
Sami nedeng kembang ngulincar
Ngedengang kautaman taman asri

Wenten sekar sandat kuning gading
Sekar jepun cenana sedeng tanding
Bungannyane samah tanpa sanding
Kedis tanpa rerenan magending

Mekejang seisin taman puniki
Kakupapira becik olih para sisya
Dumun duk galah mesekolah
Mangkin sampun mlajah uling jumah

Tetajukan di taman tan karemba becik
I guru kirangan galah mabersih
Padang galak ngerempayak
Ngawinang sekar sami sedih

Selasa, 2 Maret 2021

 

Kekupu Ngindang


Anginé ngesirsir ngawinang aris
Ngulurin don-donané mângerinjang
Sami pade legâ tur mekenyem manis
Makâ ciri manahé kâlintang liang

I Kekupu mekeber ngindang
Ngebatang kampid mailehan
Ngelindeng sahâ milihin pisan
Indik sekar sane kâaptiang

Nyapsap ngârumrum ngider
Saget menjeg sagét mekeber
Nunjeb nyepsep madu sekar
Sampun waneh raris mâtilar

Sekare layu dudus pati angen
Indik I Kekupu sane sampun mâgedi
Ngawinang dewek ipun kicalan
Sane mautama tan kadi-kadi

Yaning dados sekar utama
Punikâ anutin I Sekar Sandat
Yadian sampun layu keaksi
Nanging kantun miik ngalub tan sinipi
Ngawinang kapundut tegeh ring langit

Soma, 15 Pebruari 2021

 

Punyah

Ulian tuak wayah
Metimpal be balah
Mebase sere tabyâ uyah
Kalud mârase lalah
Kanti ngemasin punyah
Glalang gliling bah
Sambilange ngutah
Ulian sakit sirah
De kanti nyakitin somah
Sing bise ngabe layah
Aneh beneh tepuk salah
Bise kanti pules betén umah

Yén benehang ngabe solah
Jemet anggon gâgemet mâtingkah
Sinah ne tepuk lakar melah
Mâgae peteng lemah
Tuah anggone gâgemet mâlajah
Tekén cerik-cerike jumah
Dorian ade ngamong hidupe di lemah
Disubane gigine pawah
Tulangé telah benyah

Soma, 22 Pebruari 2021

 

Dangan Wiadin Abot


Sami ngelintang yadiastun nénten dangan.
Santukan urip puniki taler nenten lempas saking pialang.
Dangan wiadin abot punikâ pekardin manah.
Manah sané becik tambâ mautama patut gugonin

Sami pikobet wirangang sareng-sareng
Mangdâ tambeté kâwedar
Panâmayâ karya abot prasidâ dangan
Punikâ sami pangrembâ jiwa prâmanâ

Yen iragâ mâurip ring jagat puniki
Patut saling rembá sareng semeton sami
Nikâ cihnâ ruket tan sipi
Niki becik lestariang ring Bali

Saniscara, 23 Pebruari 2021

 

Ngelilus


Mekuug,ngelinus sekadi andus
Sriak sriuk kantos mâbriuk
Mâkecos patiglantes sekancan prabot
Ayag oyog i punyan kayu mângelog

Sami mengkeb pâbrayut takut
Sepi mangmung nanging disisi uyut
 sangkaning sayong ngeliput
Sami mlaib ulian tângkejut

Niki ciri sasih kawulu niben kâsanga
Sasih kaping sia sane ngawinang larâ
Saget dedet saget galang apadang
Tarune liu ngandang nylempang

Wenten orti montor kâpelegandang
Kâtiben taru ageng bah ngandang
Yukti pikobet sane kâlintang
Ngawinang sebet mâkudang-kudang

Redite, 28 Pebruari 2021


TAGS :

Ni Luh Sari Suryastini

Ni Luh Sari Suryastini, Spd.SD lahir 17 Juli 1971. Tinggal di Amlapura, Bali. Saat ini mengajar di SD Negeri No. 3 Padangkerta.

Komentar