5 Puisi Ni Luh Sari Suryastini

  • By Ni Luh Sari Suryastini
  • 22 April 2021
Pexels.com

Sisya Kicalan Galah


Guru mâpaica ajah
Sangkaning ning ring manah
Sisya sane mlajah
Sekadi sampun kicalan galah

Pikobet jagate tan pârérénan
Pânyungkan tan kanten rupâ
Virus sane widagdâ pisan
Ngawinang sami larâ tan parâ

Rangkung sampun awarsâ
Cening mlajah sareng reramâ
Wenten sidâ wenten tan sidâ
Manahange sami tanpâ gunâ

Enduk sayan ngenduk
Ulian basange seduk
Kâwentenan sampun ten mâunduk
Liang sebet sami kâaduk-aduk

Ngiring cakupang tangan anjali
Nunas ring Ida Sang Hyang Widhi
Mangdâ sami jayanti
Ngaonang mesehe ring gumi

Selasa, 2 Maret 2021

 

Paketan Telah


Mâjalan nyujur sambilange mekenyem
Kenyem ten kanten santukan ngangge masker warnâ
Ngandong tas sadâ bungkut anggut-anggut
Nyakupang tangan ucapang pângastungkarâ
Cening raris wacikin tangan dumun

Paling kliang klieng ngalih-alihin nyelisih
Kâkantengang genah wacik tangané
Jumujug ngambil sabun lantas mâbersih
Punikâ protokol kesehatan wastanné

Sampun kedas limané
Nyujur genah ibu guru malih
Matur jagi nunas ajah
Santukan paketane telah
I Bapâ tan sidâ ngateh kâsekolah

Kamis, 4 Maret 2021

 

Duratmaka


I Paksi ngurcicak sekadi galak
I Tuu tuu mâgending sambilangâ ngeling
Goak kedek ngakak sebak sebak
I Celeng alas nyungkling glalang gliling

Ida dane bengong ngon ngantenang
Besik dua telu patpat limâ nemnem
Semeton dane nglepat saget ilang
Duratmakâ ngedesem sade mekenyem

Rumasa ring dewek sampun jayanti
Ngaonang manusâ sané kâloktah sakti
Neket carâ engket mâgulet rumaket
Sami sebet ngebetbet pati klebet

Ngiring sami sayagâ
Meseh sane kabinawâ
Antuk nyatnâin makta ragâ
Dumadak tan keni bencanâ

Saniscara, 6 Maret 2021

 

Korsi Puyung


Ibu guru mekenyung manis
Mâkebyang ngerentang sadâ lantang
Ngândikâ ngâragâ sekadi anak buduh
Ngundukang daging sastrâ majeng ring sisya

Irikâ wantah wenten bangku lan mejâ
Sire kaden kâsarengin ngortâ  utawi mâwartâ
Sagét mâlinggih sagét ngadeg degdeg

Sesai tingkah dané kadi punikâ
Meh sampun nampek awarsâ
Ngicen ajah méjâ korsi puyung
Ten wenten ngelépat batek buyung
Iriki kâkantengang wantah suung

Soma, 8 Maret 2021

 

Tumpek Landep


Mangkin rainâ tumpek
Tumpek landep kocap
Galang becik ngaturang bhakti
Majeng ring Hyang Widhi

Tumpek mawit tumampak
Tumampak máteges napak
Tumampak nyeledi tumampek
Tumampek mâteges tampek

Ida Hyang Widhi tampek
Napak ring gumi kâpendak
Hyang Pasupati kâbaosang
Masupati sahananing pusakâ

Pusakâ miwah gâgaman
Gâgaman iragá maurip ring tangan
Sahananing gâgaman mangdâ mangan
Mangan sekadi kilap tanpâ rarapan

Napike sane mangan kâtegesang
Sekadi tiuk puniká dados mangan?
Wantah pâpineh sane mangan
Wetu uripe dadosné dangan

Saniscara, 13 Pebruari 2021


TAGS :

Ni Luh Sari Suryastini

Ni Luh Sari Suryastini, Spd.SD lahir 17 Juli 1971. Tinggal di Amlapura, Bali. Saat ini mengajar di SD Negeri No. 3 Padangkerta.

Komentar