# Sastra Bali Modern

 • Kecup Sayang

  • 04 Januari 2022
  • Indonesia

              Petengé dibi tiang maan munyi uli pisagané, “Ngujang dadi I Putu Sulinggih matingkah sol...

 • Balian Kapé

  • 05 Juni 2021
  • Indonesia

  Yén anak sakit, patut ubadang. Ajak ka dokter utawi ka balian. Jani, ngalih dokter aluhan, yén sahihang tekéning ipidan. Yé...

 • Ayu Campuhan

  • 27 Maret 2021
  • Indonesia

  AYU CAMPUHAN makeneh-keneh, “Ngujang dadi i mémé ngadanin idéwék Ayu Campuhan. Apa krana macampuh kama bang ajak kam...

 • Raja Buduh Kadéwan-déwan

  • 21 Februari 2021
  • Indonesia

                Bli Rudira suba antes dadi tukang tutur. Lén pesan sebeng ia-n&e...

 • Raja Punyah Sing Nyak Kalah

  • 29 November 2020
  • Indonesia

      “Apa dogén ané ngranayang punyah?” kéto tiang matakon tekén Bli Jṅana.  Bli Jṅana ...

 • Raja Buduh Nadaksara Puruh

  • 13 November 2020
  • Indonesia

  Uli sekat maan jotan gemelan, Bli Rudira, ané demen pesan dadi raja buduh nadaksara  puruh. Inget tekén matimpal leket, orahin tian...

 • Di Galangé Mengkeb

  • 24 Oktober 2020
  • Indonesia

  “Sajan anak cerik adana, kénkénang tusing énggal ejuka tekén timpalé. Ditu di galangé mengkeb. Apang t...

 • Ulungin Bulan

  • 14 Juli 2020
  • Indonesia

  Petengé dibi, tumbén pesan sirep tiangé leplep gati buina ujané alah nungkulang, makrisikan ten maan. Entil. Kanti somah t...

 • Damuh Tengai Tepet

  • 07 Juli 2020
  • Indonesia

  Mémén tiangé ngrieng uli sukat guminé uyak gering lan grubug. Tuara-tuara munyiné pesu, “Kéné i...

 • Bulan di Duur Pamedal Agungė

  • 29 April 2020
  • Bali

  Purnama Kadasanė sayan maakang dogėn tekanė. Purnama anė pinih kedasa. Kedas gumi kedas keneh ento anė apti-aptianga tekėn Luh Tantri. Ia mula d...

 • GIOK KANCHI WI

  • 26 April 2020
  • Bali

  Bapa Sudira sagét inget tekén satuan pekakné ipidan, jumah koné melah tongos malajah. Jumah encén ento? Ento an&eac...

 • KOPID

  • 19 April 2020
  • Bali

  Timpal tiangé dadi sesenggakan jani, ulian kopid payu ngantén. Ngujang dadi kéto? Kéné satuané: Suba ajak li...

 • GEDÉ KOPID

  • 12 April 2020
  • Bali

  “Pekak Kopid! Pekak Kopid! Pekak Kopiiiiiiiiiiiiiid!” kéto kramané ngaukin. Kebing-kebing cunguhné Bapa Kari misi ken...

 • Wangchi Wuhan

  • 29 Maret 2020
  • Bali

  Ping kuda-kuda tiang ngorahin Wangchi Wuhan apang suud malu ngrubéda masi tusing nyak. Ia mula énggal pesan tensini menék. Y&eacu...

 • Tamiu Uli Panti Asuhan

  • 13 Februari 2020
  • Indonesia

  Nengah Longod negak di jinengé marep kangin, batisné makadua ngalénténg. Di samping tengawané ada kopi nu panes dua...