#Sastra Bali Modern

 • Kecup Sayang

  • 04 Januari 2022
  • Indonesia

              Petengé dibi tiang maan munyi uli pisagané, “Ngujang dadi I Putu Sulinggih matingkah sol...

 • Madé Padang

  • 05 Agustus 2021
  • Indonesia

  Suba ada duang dina Madé Padang tusing mulihné. Somahné paling nakonang. Sabilang anak ané tepukina takonina, “Maan ...

 • Mémé Rai

  • 01 Juli 2021
  • Indonesia

  Sabilang ningehang angklung Mémé Rai jerit-jerit. “Matiaaaaaaaaaaaaaaaaaang tip-é! Matiaaaaaaaaaaaaaaaaaang!” Ia jeje...

 • Ngiring

  • 17 Juni 2021
  • Indonesia

  Dewi Suci meled pisan magentos uripne. “Suba uli cerik malarat kayang bajang masi enu galang menék galang tuun. Mirib apa karmane ipidan ...

 • Balian Kapé

  • 05 Juni 2021
  • Indonesia

  Yén anak sakit, patut ubadang. Ajak ka dokter utawi ka balian. Jani, ngalih dokter aluhan, yén sahihang tekéning ipidan. Yé...

 • Madé Gondrong

  • 13 Mei 2021
  • Indonesia

               Semengan Madé Gondrong suba nyiup kopi, misi ngulik hapé, ngali...

 • Mémé Rumi

  • 06 Mei 2021
  • Indonesia

               Reramané melah pesan ngaénang adan, Putu Rumi, sedeng incepa ny...

 • Désak Madé

  • 24 April 2021
  • Indonesia

              Taén tiang nglah tunangan, Désak Madé adanné. Yé...

 • Anak Muani Macamok Selem

  • 10 April 2021
  • Indonesia

  Sasih kasané mara nyumunin mentik maseen makada anaké ané suba ngendusin buin majumu ngrubungang saputné. Kagoda apang b...

 • Soca Ulunangen

  • 03 April 2021
  • Indonesia

  Titiang mangguh kasengkalan awuku sané lintang, daweg Mbok Gung Ayu mawisuda ring Hotél Nikki Dénpasar, namatang kuliah S1 PGTK r...

 • Maselselan

  • 01 April 2021
  • Indonesia

  Luh gaénang ape beli kopi oon san kerasa bayuné, ngenehang indik tuarané ané nibénin déweké, “n...

 • Ayu Campuhan

  • 27 Maret 2021
  • Indonesia

  AYU CAMPUHAN makeneh-keneh, “Ngujang dadi i mémé ngadanin idéwék Ayu Campuhan. Apa krana macampuh kama bang ajak kam...

 • Luh Dulang

  • 11 Maret 2021
  • Bali

  Luh Dulang kéto anaké ngadanin. Gumanti adanné  ané seken Luh Ayu Suci Ratna Laksmi Déwi Citra Rasmi. Anak luh...

 • Ujan Ai di Désa Kawiswara

  • 04 Maret 2021
  • Bali

  Désa Kawiswara, désa cerik di bongkol sisi kelod Gunung Batukaru. Désané asri, sawiréh nu tuara liu ada anak nglali...

 • Raja Buduh Kadéwan-déwan

  • 21 Februari 2021
  • Indonesia

                Bli Rudira suba antes dadi tukang tutur. Lén pesan sebeng ia-n&e...

 • Raja Angkara Maprakara

  • 13 Februari 2021
  • Indonesia

  Mirib baan sesai ningeh munyi tuara-tuara, Bli Wijaya sing terima tekén solahné Bli Rudira alias raja angkara. Pamenangné tuah ab...

 • Kenyem

  • 16 Januari 2021
  • Indonesia

  Satwa mucuk Atik Tis marâ teked di tepi siring désané, mâjadengan baanâ tiyang. Pedasang tiyang lisiké, tuwu...

 • Ngalih I Lubdaka

  • 11 Januari 2021
  • Bali

  Timpal tiangé I Lubdaka adanina tekén reramané. Kabenengan dugasné lekad sedek ramé ngadaang pajagraan di banjar. M...

 • I Pekak Nuding Raja Mrekak

  • 05 Desember 2020
  • Indonesia

  Pekak tiangé teka mara tawanga bibih tiangé pecuka, prajani brangti, lantas nuding. Tujuh limané beneng ka matanné Bli Rud...